Site Overlay

Математичко такмичење „МИСЛИША 2020“

И ове школске године, наша школа наставља своју дугогодишњу традицију одржавања математичког такмичења „Мислиша“.

Организатор математичког такмишења „Мислиша“ јесте Математичко друштво „Архимедес“ из Београда заједно са великим бројем школа широм наше земље, а и шире. У нашој земљи, „Мислиша“ се ове године одржава петнаести пут. 

1. Какво је то такмичење и који му је циљ?

Циљ такмичења „Мислиша“ је популаризација математике, развијање интересовања за њу код што већег броја ученика, мотивисање ученика да математику уче са задовољством (кроз решавање лепих и занимљивих задатака) и развијање логичко-комбинаторних способности ученика, ширење математичке културе код младих, подстицање ученика на дубље усвајање садржаја школске математике и мотивисање за учешће у другим конкурсима и такмичењима.

2. Ко може да учествује у том такмичењу?

Може да учествује сваки ученик који то жели – од 1. разреда основне  школе до 4. разреда средње школе.  Главна разлика између овог такмичења и традиционалних такмичења јесте његова масовност, као и могућност да се одједном провери знање великог броја ученика.

3. Када и где се одржава такмичење?

Сваке године такмичење се одржава у првој половини трећег тромесечја у матичним школама.

Ове године такмичење је одржано 12. марта 2020. године у 10:30 часова. У нашој школи је учествовало 94 ученика од 1. до 8. разреда, а такмичење се одржало у простоји школске кухиње.  Израда задатака трајала је 90 минута.

Такмичење је појединачно и изгледа као нека игра. Пријављени ученици раде тест са задацима по разредима које у школу шаље главни организатор „Архимедес“. Тест за 1. и 2. разред има 15 задатака, а за сваки од осталих разреда по 25 задатака. Задаци су поређани по тежини, са пет понуђених одговора на сваком задатку, од којих је само један исправан. Учесник такмичења „Мислиша“ може освојити: у 1. и 2. разреду највише 60 бодова, а у осталим разредима највише 100 бодова.

По завршетку такмичења, координатори  школа  достављају листиће са одговорима „Архимедесу“ на проверу и обраду. После провере (за коју обично треба бар месец дана), тј. ове године око 10. априла 2020. године, свака школа, која је учествовала на такмичењу, добија извештај са сређеним резултатима.

Надамо се, да ћемо и ове, као и прошле године имати веома добре и задовољавајуће резултате ученика наше школе.