Site Overlay

Нови смерови за средњошколце у нашој школи

Образовно -васпитни центар “Осечина” остварује планове и програме наставе и учења општег и стручног образовања у четвогодишњем и трогодишњем трајању за подручја рада  Економија, Право и администрација, Трговина, Угоститељство и туризам, Пољапривреда, Производња и прерада хране, Хемија, неметали и графичарство, као и планове и програме наставе и учења основног образовања.

Ово године ОВЦ “Осечина” уписује  један нов и веома популаран смер у трајању од 4 године, то је ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР и комбиновано одељење трогодишњег занимања ТРГОВАЦ-КУВАР.

 

Образовни профил средњег стручног занимања трговац јесте нешто је веома тражено на тржишту рада наше општине, али и шире. Ученици имају могућност стицања великих практичних знања и вештина кроз похађање практичне наставе у трговинским ланцима “Еуропрома” са којима школама ове године обнавља дугогодишњу сарадњу.

Као и претходна генерација трговаца Образовно-васпитног центра “Осечина” и будући ученици овог занимања имаће могућности да поред теоријске наставе у школи, практичну наставу похађају у малопродајним објектима компаније “Еуропром”, где ће уз надзор предметних професора и ментора запослених у компанији, бити укључени у цео процес трговине и рада малопродајног објекта.

Током последњих неколико година сарадње наше школе и љубичасте компаније “Еуропром” остварени су одлични резултати, који се огледају у стицању практичних знања, али и могућности запослења на територији наше општине као и читавог Колубарског округа.

Према речима ученика који су похађали практичну наставу у Еуропрому и искуствима професора стручне праксе, овај  вид сарадње је веома успешан и исто толико важан у показивању ученицима да  једино својим трудом, залагањем и жељом за учењем могу напредовати  правим путем и остварити пословне циљеве. На ово указује и чињеница да најбољији ученици завршног разреда образовног профила трговац добију могоћности запослења у компанији “Еуропром”. При чему , веома је важно истаћи да је 5 бивших ученика Образовно-васпитног центра “Осечина” након стечене дипломе трговац своје радно искуство отпочело у компанији “Еуропром”, где су неколико месеци, а неки чак и годинама примери добро сарадње привреде и образовања.

Професори стручне праксе истичу да је ово само један од доказа наше бриге о сигурном квалитету образовања, стицању практичних знања и вештина, као и сигурном запослењу и надамо се да ће се и остале компаније укључити у сарадњу са школом и на тај начин подстаћи младе да се школују у правом смеру.