Site Overlay

Завршна конференција пројекта,,Бројимо до нула – Општине са нула отпада”

На Дивчибарама је одржана Завршна конференција пројекта ,,Бројимо до нула – Општине са нула отпада”, која је имала за циљ да представи целокупне резултате имплементације пројекта, као и искуства директних корисника, а општину Осечина је представио Образовно-васпитни центар ,,Браћа Недић”, директор и помоћник директора,  наставнице биологије и математике Јелена Николић и Марија Николић. Укупно 85 учесника, представника јавних комуналних предузећа, представника општинских управа и образовних институција из општина прекограничног подручја између Србије и Босне и Херцеговине, представника министарстава за заштиту животне средине, финансијских институција, консултантских компанија и невладиних удружења имали су прилику да размене искуства и мишљења о примени концепта нула отпада у локалним заједницама.

Први дан конференције је био посвећен искуствима комуналних предузећа која су учествовала у пројекту, где су предавачи из БиХ и Србије говорили о пилот акцијама базираним на принципима нула отпада и циркуларне економије спроведеним у претходне две године и истакли постигнуте резултате у њиховим локалним заједницама. Други дан конференције је био посвећен пројектним активностима у средњим школама прекограничног подручја. Учесници конференције из наше школе су истакли да су за Образовно-васпитни центра ,,Браћа Недић” од посебног значаја искуства са панел дискусије ,,Едукација као први корак у подизању еколошке свести” и да је правовременска едукација кључни фактор транзиције социјалне свести ка нула отпада. У претходне две године кроз образовно васпитни програм је рађено на формирању навика код деце и изградњи еколошке свести да здрава средина зависи искључиво од појединца, а то има одраз на читаво друштво.