Site Overlay

НАШИ УЧЕНИЦИ У СТУДИЈСКОЈ ПОСЕТИ ПИВАРИ И ВИНАРИЈИ

Почетком новембра, професори Биљана Мићић и Ненад Иконић организовали су за ученике II-1 и III-1, образовних профила прехрамбени техничар и комерцијалиста једнодневну стручну екскурзију током које су посетили Ваљевску пивару и винарију „Пусула“. Стручна екскурзија организована је у циљу стицања практичних искустава и бољег упознавања ученика са опсегом њиховог задужења и активности на будућим радним позицијама прехрамбени техничар и комерцијалиста.

„Ваљевска пивара“ из Ваљева је привредно друштво чија је примарна делатност производња пива, а поред производње пива производе воћне сокове и сирупе и једна је од успешних и брзо растућих фирми у овој области, те је изабрана као оглед који на најбољи начин може ученицима да представе њихова будућа занимања и да се ученици упознају са принципима рада и организационом структуром једног привредног субјекта. Током ове посете ученици су се упознали са радом свих делова привредног субјекта, а то су производња, служба продаје, набавке, маркетинга и лабораторијама и том приликом су сазнали како функционишу на који начин су организоване ове службе. Упознали су се са најважнијим документима како се издају, обрађују и заводе. Такође су током посете лабораторијама су сазнали како је организован рад, које су дужности и како се раде анализе сировина и готовог производа. Током посете ученици су кроз дискусију са предметним професором и руководиоцима служби привредног субјекта стекли нова знања и вештине која ће примењивати у будућој настави. Крај посете овом привредном субјекту завршена је обиласком производног погона и том приликом ученици су упознати са целокупним производним процесом од пријема сировина до производње крајњег производа и његовог паковања и складиштења.

Други део стручне екскурзије изведен је у винарији „Пусула“ у Миличиници. Винарија „Пусула“ послује у оквиру привредног друштва „Аста ИТБ“ ДОО Београд и основна делатност винарије је производња и флаширање вина, а поред овога баве се и производњом садног материјала. Током ове посете ученици су присуствовали целокупном процесу пријема грожђа, класификацији, обради грожђа (прање, одвајање страних предмета), и примарној преради. Упознали су се са технолошким процесом добијања вина, његовим одлежавањем, флаширањем и складиштењем. Такође упознали су се са начином продаје и дистрибуције као и организацијом кооперације са локалним становништвом.

Током ове стручне екскурзије сви циљеви и исходи планирани програмом и планом извођења наставе су у потпуности испуњени.