Site Overlay

Одговори Министарства просвете, науке и технолошког развоја на најчешћа питања у вези са остваривањем образовно-васпитног рада под посебним условима

Поштовани,

Прослеђујемо Вам допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја на најчешћа питања директора, стручних сарадника и наставника у вези са остваривањем образовно-васпитног рада под посебним условима.

Dopis za oš – odgovori na najčešće postavljana pitanja