Site Overlay

Подршка за реализацију здравствено промотивних активности повод спровођења вакцинације деце вакцином против хуманог папилома вируса током школске 2022/2023.године

Поштвани ученици, родитељи и други законски заступници,

Прослеђујемо Вам обавештење и информацује у вези са активностима за спровођење вакцинације деце вакцином против хуманог папилома вируса у школској 2022/2023.години у основним и средњим школама.