Site Overlay

Радна недеља за учитеље

У недељу, 01. 03. 2020. године, у ОШ “Нада Пурић” у Ваљеву, одржан је семинар под називом “Пројектна настава у функцији образовања и васпитања ученика основних школа за смањење ризика од природних непогода”. Реализатор семинара је наша колегиница Каролина Нешковић, а семинару, из наше школе, присуствовале су учитељице Зорица Николић и Нела Костић. На семинару су обрађене следеће теме:

Елементарне непогоде ( појам, шта радимо у току и након елементарне непогоде ),

Систем заштите и спасавања,

Смањење ризика од непогода у програмима наставе и учења,

Пројектни приступ учењу у функцији образовања за смањење ризика од непогода,

Пројектни портфолио.