Site Overlay

Семинар – „Настава која подстиче критичко мишљење и решавање проблема“

Семинар – „Настава која подстиче критичко мишљење и решавање проблема“

Наставници наше школе учествовали су у пројекту у оквиру семинара „Настава која подстиче критичко мишљење и решавање проблема“, који је организовало Министарство просвете, у сарадњи са Британском владом, а под ширим називом „Школе за 21. век“. У семинару су учествовала четири наставника наше школе: Невена Драјић, наставница енглеског језика, Сања Радојчић, наставница математике и физике, Александар Николић, наставник музичке културе и Александар Вујичић, наставник техничког образовања.
У креативној и радној атмосфери наставници су стварали пројекат у оквиру тематског дана под називом „Од зрна пшенице до векне хлеба“. Приликом израде тематског дана своју несебичну помоћ и подршку пружили су и остали наставници наше школе (наставици српског језика, математике, биологије, историје, хемије, верске наставе), који су, свако из своје области, повезивањем предмета, допринели стварању пројекта који је на презентацији истог добио све похвале.
Циљ пројекта јесте да се наставници обуче за иновативни приступ настави, а ученици подстакну на изношење критичког мишљења и истраживачки рад уз помоћ новог уређаја за креативну наставу, микробита.