Site Overlay

СТРУЧНА ЕКСКУРЗИЈА НА САЈАМ ТУРИЗМА И СЕОСКОГ ТУРИЗМА У КРАГУЈЕВЦУ

Ученици првог разреда, образовног профила туристичко-хотелијерски техничар имали су прилику да током једнодневне стручне екскурзије 26.11.2021. године посете 12. Међународни сајам туризма и сеоског туризма у Крагујевцу. Стручна екскурзија организована је у циљу стицања практичних искустава и бољег упознавања ученика са опсегом њиховог задужења и активности као будућих туристичких радника.

Међународни сајам туризма и сеоског туризма у Крагујевцу је репрезентативна манифестација са богатом и дугом традицијом и бројним садржајима који на најбољи и најлепши начин могу ученицима да представе њихова будућа занимања и да се ученици из „прве руке“ упознају са бројним активностима и пословима, која ће користити током извођења практичне наставе или својим будућим радним местима. Током обиласка сајамских штандова професори групе предмета туризам и угоститељство Ненад Иконић, Данка Лукић и Марина Павловић су ученицима појаснили на који начин се ради промоција туристичких ресурса, презентовали рад са туристима и технике вербалне и невербалне комуникације. Ученици су имали прилику и сами да презентују научено кроз рад на штанду Туристичке организације „Подгорина“ из Осечине, где су се нашли у улози домаћина али и раду са бројним телевизијским екипама које су посетиле сајам.

Крај стручне екскурзије закључен је обиласком ужег градског језгра, где су ученици имали прилику да се упознају са знаменитостима града и његовим културним вредностима, богатој историји и традицији као и да сумирају утиске са ове стручне екскурзије.