Site Overlay

СТУДИЈСКА ПОСЕТА ИНДУСТРИЈИ МЕСА „ТРЛИЋ“

Почетком новембра, професори Биљана Мићић и Ненад Иконић организовали су за ученике I-1 и II-1, образовних профила кувар и прехрамбени техничар једнодневну стручну екскурзију током које су посетили ЗЗ „Трлић“ у Трлићу. Стручна екскурзија организована је у циљу стицања практичних искустава и бољег упознавања ученика са опсегом њиховог задужења и активности на будућим радним позицијама прехрамбени техничар и кувар.

ЗЗ „Трлић“ из Трлића је привредни субјект чија је примарна делатност пољопривредна производња. У саставу овог привредног субјекта послује индустрија меса „Трлић“, која је једна од успешних и брзо растућих фирми у овој области, те је изабрана као оглед који на најбољи начин може ученицима да представи делокруг рада образовног профила прехрамбени техничар, док су ученици образовног профила кувар упознати са техникама за обраду меса, третманом меса и месних производа. Током ове посете ученици су се упознали са производним процесом од примарне обраде меса, до прераде меса и масти у финални производ. Током посете ученици су кроз дискусију са предметним професором и руководиоцима служби стекли нова знања и вештине која ће примењивати у будућој настави. Крај посете овом привредном субјекту завршена је обиласком производног погона и том приликом ученици су упознати са целокупним производним процесом од пријема сировина до производње крајњег производа и његовог паковања и складиштења.

Током ове стручне екскурзије сви циљеви и исходи планирани програмом и планом извођења наставе су у потпуности испуњени.