Site Overlay

Угледни час из математике

У среду, 30. 11. 2022. год., угледни час из математике, одржала је учитељица Бранка Степановић у свом одељењу четвртог разреда. Применом групног облика рада, ученици су утврдили своја знања о Својствима операције сабирања: зависности збира од промене сабирака и сталности збир.