Site Overlay

Уписом у ОВЦ „Осечина“ до квалитетног образовања и запослења

Главни задатак сваке образовне установе јесте да води рачуна о начину и квалитету образовања, условима образовања и остварености циљева система образовања и васпитања.

Образовно-васпитни центар „Осечина“ као образовна установа која остварује различите нивое образовања, од основног до средњег, укључујући различите образовне профиле за стицање стручних звања, вештина и умећа, свој образовни рад остварује уз помоћ стручног наставног кадра, савремене опремљености кабинета, али и високим процентом пролазности уписа на факултете, учешћа ученика на многобројним такмичењима и спортским активностима које резултира великим бројем освојених награда.

Последњих година школа води рачуна о интересовањима ученика, њиховим жељама и визијама усмереним ка пословним циљевима, али и потребама тржишта за одређеним занимањима и обученим профилима рада на територији наше општине, али и читавог Колубарског округа. Сходно томе, школа бира и отвара смерове образовних профила према интересовањима кроз разговоре са ученицима.
Ове године, ученицима школа нуди четворогодишњи смер образовног профила туристичко-хотелијерски техничар, орјентисан ка стицању високог нивоа знања страних језика, али и стручности и професионалности кроз практичну наставу у хотелу високе категорије на Копаонику са којим школа има потписану пословну сарадњу као и могућности за даље школовање на факултетима.


Такође, школа уписује и комбиновано одељење трогодишњег занимања трговац-кувар, као једно веома тражено и заступљено занимање. Програм похађања трогодишњег занимања трговац поред редовне наставе, састоји се у обављању практичне наставе ван школе у трговинским ланцима компаније „Еуропром“ како у Осечини, тако и у малопродајним објектима у Пецкој и Завлаци, где најбољи ученици добијају понуду за запослење.


Поред 15 ученика трогодишњег занимања трговац, школа уписује и 15 ученика занимања кувар које је према подацима Службе за запошљавање Колубарског округа занимање које је највише тражено и где нема кувара са стеченом дипломом без посла. Оно по чему је школа специфична и посебна је велики број часова практичне наставе која се одвија у школској кухињи, у угоститељским објектима наше општине и кухињи хотела „Зонед“ на Копаонику, где ученици добијају могућност да уновче своје стечено звање.


Образовно-васпитни центар „Осечина“ као школа акредитована од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, представља добру инвестицију у будући посао како кроз квалитетно образовање тако и кроз могућност запослења након завршетка практичне наставе.

Погледајте електронску брошуру школе о упису нове школске године.

 Brošura