Site Overlay

У најави отварање музичке школе

Наставничко веће Музичке школе „Живорад Грбић“ из Ваљева усвојило је молбу за
добијање сагласности о формирању издвојеног одељења музичке школе у Осечини, а ова
иницијатива је покренута како због талентоване деце која су била принуђена да одлазе из
своје средине како би се школовали за ову врсту уметности, тако и због чињенице да
музика доприноси стварању пријатне васпитне средине за игру и рад.
С тим у вези, у просторијама наше школе организован је састанак ком су присуствовали
директорка Музичке школе, Сузана Радовановић Перић, и директор ОВЦ „Браћа Недић“,
Зоран Петровић, са својим сарадницима и председником Скупштине општине Осечина.
На састанку је направљен план који се тиче прибављања потребне документације за
формирање издвојеног одељења који је потребно да одобри Министарство просвете
Републике Србије, као и план промоције који ће помоћи да се што више наше деце
заинтересује за музичко образовање. Планирано је да настава буде организована за
предмете: клавир, хармоника, гитара, виолина и флаута, у зависности од интересовања
ученика. Такође, настава би требало да буде организована у поподневним часовима.