Site Overlay

ШКОЛСКИ САЈАМ НАУКЕ ,,ДА УЧИМО ПУНИМ ПЛУЋИМА“

Данас је у Образовно-васпитном центру „Браћа Недић“ у Осечини одржан први Сајам науке у оквиру пројекта ШКОЛЕ ЗА БОЉИ КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА под покровитељством Центра за промоцију науке из Београда. Сам пројекат има за циљ да деца, адолесценти, њихови родитељи и наставници постану свеснији загађена ваздуха у својој локалној заједници и његовог штетног утицаја на здравље.

Задатак школе у оквиру пројекта је да наставници који чине СТЕМ ( енг. STEAM: science, tehnology, engineering, arts and matematics) тим, наставница хемије Славица Гладовић, наставница биологије Јелена Николић, наставница математике Марија Николић, наставница физике Сања Радојчић, наставница информатике и рачунарства Виолета Миливојевић, наставница географије Славица Бурмазовић,наставник технике и технологије Александар Вујичић и наставник музичке културе Александар Николић, заједно са ученицима осмисле и реализују 5 СТЕМ пројеката.

Том приликом, на данашњем сајму ученици су презентовали своје пројекте: “Моја зелена школа” први је реализован пројекат. У њему су учествовали ученици од петог до осмог разреда а сам пројекат има за циљ разумевање методологије примене истраживачког учења и пројектне наставе у СТЕМ предметима, па је послужио као основа за развој и реализацију осталих.
“Утицај абиотичких факора на раст и развиће биљака” пројекат је који су осмислили ученици седмог разреда. Циљ овог пројекат је уочавање утицаја различите подлоге и плодности земљишта на раст и развиће биљака, а као резултат ученици ће сазнати који су услови неопходни за раст биљака и како на раст биљака утичу различите подлоге. Да би пројекат био још занимљивији биљке се за време трајања истраживања заливају уз помоћ микробита.

Ученици шестог разреда реализовали су пројекат “Метеоролошка станица” . Инструменти за метеоролошку станицу стигли су у нашу школу као неопходан алат за извођење пројекта. Школа је препознала значај и важност увођења пројектне наставе у свакодневну наставу те је обезбедила кућицу за станицу, која је постављена у дворишту наше школе. Метеоролошка станица треба да пружи прилику ученицима да се упознају са метеоролошким инструментима, са начинима мерења и обрадом њихових резултата. Метеоролошка станица треба да осигура запажања, практичан рад, организовано и систематско осматрање времена, промене у околини и употребу у свакодневном животу.

“ Испитивање кишнице и приказ резултата у различитим деловима наше општине” пројекат је ученика осмог разреда. Циљ овог пројекта је одређивање pH вредности кишнице у различитим деловима наше општине и израчунавање масе сувог остатка на почетку и током грејне сезоне и мапирање резултата. Као резултат пројекта сазнали смо колико се загађујућих супстанци ослободи у ваздуху за време грејне сезоне, утичу ли загађујуће супстанце на pH вредност кишнице, који делови наше општине су најмање/највише подложни утицају загађујућих честица у ваздуху,колико грејна сезона утиче на промену састава ваздуха.

Ученици свих разреда учествовали су у пројекту – „Утицај временских прилика на здравље и расположење запослених у ОВЦ „Браћа Недић“ .“ Овај пројекат пружио је ученицима прилику да развију свест о очувању здравља услед великих промена времена, да продубе и утврде своја знања о физичком и менталном здрављу човека као и на који начин смањити утицај временских прилика на здравље човека. Резултат пројекта даје нам информације о разлици физичких и менталних тегоба услед промена времена и значају временских прилика на здравље.

На данашњем сајму, поред ученика ОВЦ „Браћа Недић“ учествовали су и ученици ОШ „Војвода Мишић“ из Пецке који су такође презентовали продукте свог рада на СТЕМ пројектима:
• Испуњеност еколошких критеријума у процесу производње у прехрамбеној индустрији
• Обележавање тематске недеље посвећене загађењу ваздуха
• Мини пројекат – рециклажа

Сајамски простор употпунила је и полица Народне библиотеке Осечина под називом „Еколошки кутак“, где су посетиоци имали прилику да прелистају научну литературу на тему екологије и мало више да се едукују.

Затварању сајма претходила је панел дискусија на тему Рециклаже и заштите животне средине. Гости панел дискусије били су Нада Миловановић, шеф одржавања јавне чистоће и водоснабдевања у Јавно комуналном предузећу „Осечина“, Сузана Глигорић, комунални инспектор, Младен Марковић, секретар Скупштине Општине Крупањ, представник пројекта „Општине са нула отпада“ и Славица Бурмазовић, наставница географије , који су са посетиоцима сајма поделили своја знања и искуства о систему управљања отпадом, пројекте којима унапређују систем управљања отпадом на нивоу општине Осечина, значај пројекта „Бројимо до нула. Општине са нула отпада“ као и колико је заступљен појам управљања отпадом у наставном плану и програму и на који начин је то уведено у наставни предмет географија и кроз које све активности ученици примењују своја знања о систему управљања отпадом.

 

Сајам науке представио је продукте вишемесечног рада ученика и наставника . Градећи још једну степеницу свог знања и искуства о пројектима и пројектној настави, ученици су развијали и јачали основне вештине писмености (писменост, рачунање, ИКТ, финансијска писменост, културна и грађанаска писменост), ученичке компетенције (критичко размишљање, решавање проблема, комуникација, сарадња, креативност) као и личне карактеристике (иницијатива, постојаност, радозналост, вођство).