Site Overlay

Team building пројекат ученика III-1

Професор економске групе предмета, Ненад Иконић је током протеклог викенда организовао и реализовао излет на Рожањ, као део пројекта који спроводи са ученицима III-1, образовни профил комерцијалиста.

Пројекат је настао као идеја да се изађе из стандардних оквира настaве и кабинетска настава премести у што реалније услове и на тај начин ученицима објасни градиво на примеру организовања програма Team building-а. Током реализовања пројекта ученици су упознати са термином Team building,  како се организује, са којим циљем и које су погодности за фирме, запослене. Такође, ученици су упознати  и са којим изазовима и проблемима могу да се сусретну током планирања и реализовања једног оваквог програма. Ученици су имали за задатак да смисле тему целог програма и на основу теме да организују све остале активности које један овакав програм захтева. Кроз цео процес креирања, планирања и реализовања пројекта кроз менторски рад предметни професор и ученици су  радили на решавању конкретних задатака као што су слање упита, пријема и обраде понуда, научили су како се врши одабир најбоље понуде те како се склапа уговор и како се све промене евидентирају у пословним књигама фирме.

Реализација излета је једна врста награде за успешно релизован пројекат и савладано градиво, али и да ученици у што реалнијим условима спроведу један од сегмената Team building-а, а то је тема програма, што је за конкретни пример било упознавање са биљним светом планине коришћењем апликације Flora Incognita, која помаже у препознавању биљки и њиховом употребом. Од сакупљених биљки, темпера, уља и воде ученици су направили боје које су касније користили за осликавање лица и руку својих школских другова. У наставку реализације пројекта ученици ће уз асистенцију и помоћ професора, кроз рачуноводствено-финансијску обраду пословних промена, завршити други део пројекта. У наставку рада ће саставити извештај о спроведеним активностим,које су предности и мане организовања и реализовања оваквих активности за организације и запослене те донети закључак да ли су и у ком обиму ове активности утицале на грађење тимског духа. О резултатима рада известиће предметног наставника и управу школе на презентацији коју ће организовати у најскорије време.