Site Overlay

ЗНАЧАЈ СПОРТСКИХ ЛЕКАРСКИХ ПРЕГЛЕДА, БАВЉЕЊА СПОРТОМ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЧАСОВА ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА

Наша школа, заједно са представницима родитеља, била је део II Јавног родитељског састанка под називом ,, ЗНАЧАЈ СПОРТСКИХ ЛЕКАРСКИХ ПРЕГЛЕДА, БАВЉЕЊА СПОРТОМ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЧАСОВА ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА”, који је одржан у петак, 10. новембра 2023. године, 18 часова у Дому културе Уб.

Министарство просвете, Министарство здравља и Министарство спорта потписали су Меморандум о сарадњи у циљу реализације Пилот пројекта “Свако дете има право да одраста здраво!”, почев од школске 2023/2024. године.

Општи циљ пројекта је да допринесе стварању јачег развојног система физичког и здравственог васпитања и спорта у Републици Србији, да обезбеди развијање и неговање навика које доприносе квалитетном одрастању, као и развијање психофизичких способности и неговање здравих стилова живота, првенствено код ученика основних и средњих школа, као и развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља потребе неговања и развоја физичких способности.

Кроз излагања стручњака на разноврсне теме и из различитих улога на јавном родитељском састанку говорило се о организацији предмета Физичко и здравствено васпитање и школског спорта у установама образовања и васпитања у Републици Србији, о спортским лекарским прегледима и здравственим аспектима и могућностима бављења спортом, као и о наредним активностима које су предвиђене стратешким документима.