Site Overlay

Упис ученика у музичку школу

На основу члана 57. Закона о основном образовању и васпитању (Службени гласник РС 55/13, 101/17, 27/18, 10/19 и 129/21), члана 3. Правилника о плану и програму наставе и учења за основно музичко образовање и васпитање (Службени гласник РС – Просветни гласник 5/19) и чланова 2-7. Правилника о упису ученика у основну музичку школу,

МШ ,,Живорад Грбић” Ваљево

Издвојено одељење у Осечини

Уписујe ученике у ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД музичке школе и ПРВИ РАЗРЕД Основне музичке школе

на следеће одсеке:

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА:Сви заинтересовани могу се пријавити за полагање пријемног испита попуњавањем пријаве која се налази на сајту школе на следећем линку:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceBnP5uIRs5BahnFPpPH2-Yy_l1YcBtG-FgQ8kSMEndIW2gA/viewform?usp=sf_link

Пријава за упис у основну музичку школу најкасније до 22. маја 2023. године.

ТЕРМИНИ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА:

Генерални распоред полагања пријемног испита биће објављен на сајту школе по завршетку пријављивања кандидата за полагање пријемног испита, најкасније до 29. маја 2023. године.

Пријемни испит ће се реализовати у просторијама издвојеног одељења музичке школе у Осечини (ОВЦ „Браћа Недић”) у периоду од 5. до 12. јуна 2023. године, по унапред утврђеном распореду, o којем ће кандидати бити обавештени од стране Школе.

На пријемном испиту се врши провера музичких способности кандидата од стране испитне комисије. Потребно је да кандидат за полагање припреми једну дечију песмицу.

МШ „Живорад Грбић“ препоручује песмице које можете пронаћи на сајту школе, на следећем линку:

https://sites.google.com/muzika.edu.rs/pesmice-za-prijemni/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8

РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА:

Резултати пријемног испита биће објављени на сајту школе и улазним вратима школе 19. јуна 2023. године до 12.00 часова.

директорка школе

мр Сузана Радовановић Перић