Site Overlay

,,Успех се може постићи само ако се чују сви гласови у учионици”

Стручно усавршавање под називом ,,Трансформационо учење у средњим стручним школама” одржано је данас, 8.октобра на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи. Присуствовало је 15 професора општеобразовних и стручних предмета из наше школе.

Циљ стручног предавања јесте развијање компетенција наставника за реализацију наставе базиране на комбинацији различитих метода и техника усклађених са принципима трансформационог учења.

Реализација се одвијала кроз различите теме, почев од уводних термина и појма трансформације и трансформационог учења, преко ојачавања креативности код ученика, до различитих дигиталних платформи и начина организације наставе где се код ученика развија критичко мишљење и закључивање.

Учесници семинара имали су прилику за проширивањем досадашњих знања и вештина, што представља основ за улагање у додатно образовање, чиме се подиже ниво стучности и наставник је спреман да преузме улогу правог вође, као носилац и стуб сваког школског часа.