Site Overlay

Угледни час учитеља

У четвртак, 31. 10. 2019. у одељењу 4/2 реализован је угледни дигитални час српског језика под називом Градивни придеви. Аутор и реализатор часа је учитељ Драган Симић.

Овај час представља мултидисциплинарни приступ наставном садржају. Теми се приступа на иновативан и занимљив начин, наставни садржај се сагледава свеобухватно и уз коришћење информационих технологија. На тај начин се деца навикавају да информационе технологије користе у сврху стицања знања,  час је динамичан, занимљив, а знања која се стичу на овакав начин су трајнија, повезана са свакодневним животом и применљива у пракси.

Часу су присуствовали стручни сарадници Ружа Томић и Јована Поповић,  наставници и колеге учитељи.